huong@asia-travel.com.vn +84-913.912.818

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
huong@asia-travel.com.vn +84-913.912.818

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Chính Sách Hoàn Hủy

LỖI PHÁT SINH TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG

Nếu khách hàng chủ động lùi chuyến đi phải thông báo kịp thời cho Asia Travel biết trước ít nhất là 20 ngày, sắp xếp lại lịch trình sau đó thông báo lại cho Asia Travel biết ngày khởi hành chính xác và phải chịu toàn bộ chi phí hủy lùi dịch vụ.Trong trường hợp hủy tour của cả đoàn, khách hàng phải đền bù cho Asia Travel theo chính sách như sau:

– Ngay sau khi ký hợp đồng: 50% tổng giá trị hợp đồng
– Trong vòng 05 – 20 ngày trước khởi hành 80% tổng giá trị hợp đồng
– Vào ngày khởi hành hoặc trong vòng 04 ngày trước khởi hành 100% tổng giá trị hợp đồng

LỖI PHÁT SINH TỪ PHÍA ASIA TRAVEL

Nếu trong trường hợp lỗi trong quá trình thực hiện hợp đồng được xác định từ Asia Travel

Khi khách hàng phát hiện ra lỗi trong quá trình thực hiện hợp đồng với Asia Travel và lỗi đó phát sinh từ phía Asia Travel. Asia Travel hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường theo hợp đồng cho khách hàng.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Hai bên được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp có rủi ro từ nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, dịch hoạ, chiến tranh…. hoặc do lỗi của bên thứ 3 (hãng hàng không).