huong@asia-travel.com.vn +84-913.912.818

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
huong@asia-travel.com.vn +84-913.912.818

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Chính sách hoàn hủy

 ĐIỀU KHOẢN HỦY BỎ HOẶC THAY ĐỔI

Nếu có sự thay đổi gì về chuyến đi, hai bên phải thông báo cho nhau trực tiếp bằng văn bản, khi có văn bản trả lời của bên kia mới có giá trị thay đổi.

Trường hợp phát sinh tăng
Trong trường hợp Bên A có phát sinh số lượng khách so với số lượng và danh sách tại Phụ lục 2, sẽ phải thông báo bằng email hoặc fax cho Bên B. Bên B có trách nhiệm kiểm tra lại chỗ trống trên cùng chuyến bay và các nhà cung cấp liên quan đến dịch vụ, sau đó thông báo lại cho Bên A giá và phương án sắp xếp tour cho khách phát sinh.

Trường hợp phát sinh giảm hoặc hủy bỏ chuyến đi

1. Do lỗi của Bên A:

– Sau khi bên B đã xuất vé máy bay cho đoàn khách, Bên A có sự thay đổi về tên hành khách hoặc giảm số lượng khách sẽ phải tuân thủ các chính sách về các mức phí phụ thu sau:

Nội dung Tên phí Mức phí
Báo hủy sau khi xuất vé Phí hủy Giá trị vé máy bay/1 khách hủy
Báo hủy trong vòng 08-20 ngày trước khởi hành Phí hủy 70% giá tour trọn gói/1 khách hủy
Trong vòng 02-07 ngày trước khởi hành Phí hủy 80% giá tour trọn gói/1 khách hủy
Vào ngày khởi hành hoặc trước khởi hành 1 ngày Phí hủy 100% giá tour trọn gói/1 khách hủy

– Nếu Bên A chủ động lùi chuyến đi phải thông báo kịp thời cho bên B biết trước ít nhất là 20 ngày, sắp xếp lại lịch trình sau đó thông báo lại cho bên B biết ngày khởi hành chính xác và phải chịu toàn bộ chi phí hủy lùi dịch vụ.
– Trong trường hợp hủy tour của cả đoàn, Bên A phải đền bù cho Bên B theo chính sách như sau:

Thời gian thông báo hủy Phí huỷ
Ngay sau khi ký hợp đồng và sau khi Bên B đã xuất vé 50% tổng giá trị hợp đồng
Trong vòng 10 – 20 ngày trước khởi hành 70% tổng giá trị hợp đồng
Trong vòng 05 – 09 ngày trước khởi hành 80% tổng giá trị hợp đồng
Vào ngày khởi hành hoặc trong vòng 04 ngày trước khởi hành 100% tổng giá trị hợp đồng

2. Do lỗi của Bên B:

Khi bên A đã thực hiện ký hợp đồng và các thủ tục, dịch vụ cần thiết cho chuyến đi nhưng vì lý do chủ quan/khách quan của Bên B mà chuyến đi không thực hiện được thì bên B có trách nhiệm bồi thường như trong Mục 5.1 Điều 5 ngược lại cho Bên A.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

Hai bên được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp có rủi ro từ nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, dịch hoạ, chiến tranh…. hoặc do lỗi của bên thứ 3 (hãng hàng không).